Irmeli Aro: Neljännestä identiteetistä #ple4identity

”…ylittämään sen mihin kukaan pystyisi yksin” – mikä #innovaatiojuna?

Posted in Uncategorized by Irmeli Aro on tammikuu 2, 2010

Seuraavassa #innovaatiojunan kuvauksessa kootaan pähkinänkuoreen prosessin syntyä ja näkyä siitä, mitä ollaan tavoittelemassa. Lähde on collect.fi, johon kootaan koko ajan lisää linkkejä ja tietoa verkoston tekemisistä. Qaiku on aktiivisin kanava. Meneillään on junamatkan sponsoreiden pähkinöiden työstäminen verkostolle ratkaisuun ja aiemmasta poikkeavia etenemistapoja luovaan yhteistoiminnalliseen tekemiseen. Prosessi on irti, ilmassa, palasina, peitossakin, tulossa näkyvämmäksi, puskemassa löytämään sellaista työtekoa, joka muuttaa edellisen vuosikymmenen  ja vuosisadan rutiineja. Vähän kerrassaan. Kun pieniä hyppäyksiä on riittävän monta… -Mitä tapahtuu? Montako hyppäystä on riittävästi? Kuinka monta ryhmää muodostuu? Mihin verkostoihin – keiden välityksellä – ryhmät verkostoituvat edelleen?

Kuva: Irmeli Aron Flickr

Tervetuloa mukaan tuomaan ideoitanne, hyödyntämään jo tehtyä ja tekemään jatkoa! Kommentointi, ideat ja kritiikki ovat erittäin tervetulleita esim. Qaikun kautta – pienet ajatukset myös! Mukaan jo ilmoittautuneiden sponsoreiden esittelyt:

Tämän kuun aikana näyttäytyy jatkon suunta. Kevään aikana nähdään varmasti useampi etappi, joiden löytymistä prosessimme tavoittelee:

”Mitä: Jotain uutta syntyy, mutta tuloksen tiedämme vasta matkan jälkeen.
Missä: Junassa, Oulussa ja netissä
Milloin: 13.1.2010 (lähtö 6:30 Helsingistä, saapuu Ouluun 12:22 ja paluu 17:40 Oulusta, takaisin Helsingissä ollaan 23:36)
Innovaatiojuna on uudenlainen avaus yhdistää sosiaalisen median verkostoja, tuoreita näkökulmia sekä ihmisten tapaamista kasvokkain. Juna valittiin siksi, että siihen liittyy vahva ajatus Suomen eri maantieteellisten alueiden vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä sekä liikkumisesta eteenpäin. Symboliikan ohella juna toimii myös funktionaalisesti sosiaalisuuden ja mielen tasolla – kooten keskittymistä, irrottaen arjesta ja pitäen mielen liikkeessä. Juna ei ole pelkästään keino mennä Ouluun, vaan irrottautua henkisesti muusta. Ja ehkä päätyä jonnekin, josta kenelläkään ei ollut mitään tietoa ennen matkaa.
Innovaatiojuna on monialainen joukko toisensa sosiaalisen median palveluissa löytäneitä yhteistyökykyisiä erilaisia ihmisiä. Ulkopuolelta katsottuna se voi vaikuttaa yhteisöltä, mutta sitä se ei ole. Suuri osa osallistujista ei ole koskaan tavannut toisiaan.
Innovaatiojuna on organisatorinen kokeilu. Se on yritys olla erilaisuutta sietävä joukko yhdessä, vailla selvää päämäärää. Yhdistää erilaisia haluja, ajatuksia, havaintoja, puhetapoja, huumoria. Se on haurautta tulla vaikutetuksi ja halua vaikuttaa. Ajatella uusiksi. Se on mentaalinen matka tulevaan. Oppiminen voi olla romahduttavaa. Innovaatio tuhoisaa. Junalle on lähdössä joukko, joka sietää sen. Joukko, joka pystyy sosiaalisen median välineiden avulla ylittämään sen, mihin kukaan pystyisi yksin. Suomen maantiede pitkine välimatkoineen on tuonut luovuuteen oman erikoisen ulottuvuutensa ja sen haltuunotto on mahdollista tällä matkalla, jolla junassa voimme saada tuntuman erilaisiin konteksteihin sekä maantieteellisiin että ajatellullisiin. Pääkaupunkikeskeisyydestä opitaan hetkeksi irti.
Junamatkan ja siihen liittyvän yhteistyön ja viestinnän tavoitteena on Suomen avoimen innovaatio- ja informaatioyhteiskunnan vahvistaminen sosiaalisen median ja joukkoälyn keinoin. Tavoitteena on:
• kokeilla, miten nettiavusteinen itseorganisoituminen toimii ja mitä se tuottaa
• tavata kasvokkain nettituttavien ja -verkostoitujien kanssa
• kokeilla nettipohjaisten tapahtumien toteuttamista suurella ihmisjoukolla (mm. webinaarit)
• saada käyttäjäkokemuksia kollektiivisesti
• kokeilla vapaamuotoisesti erilaisia kollektiivisia innovointitapoja
Sekä junamatkan aikana, että määränpäässä on tilaa ja aikaa osanottajista itsestään lähtevälle ohjelmalle. Juttua on kehitelty kesästä 2009 lähtien ja se on syntynyt avoimesti verkossa ihmisten tutustuessa toisiinsa sosiaalisen median kautta ja Helsinki-Oulu-Helsinki -matkan jälkeen prosessi jatkuu. Operaatiolla on kunnianhimoisena tavoitteena yhdistää internetiä, mobiilia, liikkuvaa alusta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Innovaatiojunan pitkäjänteisestä kehityksestä kertova Qaiku-keskustelu: http://bit.ly/innojuna_qaiku
Mainokset